ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ จ.ระนอง
  • 18 พ.ย. 2565
  • 268

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านสำนัก ม.3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยมี นายอุสหมาน แซะแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เป็นประธาน โดยทำการปลูกต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 710 ต้น เนื้อที่ 1 ไร่ มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง