รอง อทช. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของหน่วยงานในสังกัด จ.พังงา
  • 18 พ.ย. 2565
  • 217

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประชุมติดตามการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับบุคคลภายนอกในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ในพื้นที่เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 จำนวน 8,654 ไร่ โดยมีนายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ประจำแปลงในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ เอราวัณ จังหวัดพังงา
การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมของพื้นที่เป้าหมาย และกล้าไม้ป่าชายเลนภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของพื้นที่เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 ในจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง โอกาสนี้ รอง อทช. พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจแปลงปลูกในจังหวัดพังงา ในการนี้ได้กำชับแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ประจำแปลง โดยให้เร่งประสานแจ้งผู้ร่วมพัฒนาโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ร่วมโครงการดังกล่าว ได้ลงพื้นที่สำรวจรังวัดแปลงปลูก เตรียมพื้นที่แปลงปลูก และจัดเตรียมกล้าไม้ให้พร้อมเร่งดำเนินการปลูกป่าชายเลน ตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง