คยก.7 เก็บสะเก็ด ให้สะอาด
  • 18 พ.ย. 2565
  • 362

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาด "คยก.7 เก็บสะเก็ด ให้สะอาด" ณ เกาะสะเก็ด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเกาะสะเก็ด และปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดเกาะสะเก็ด และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง