ปลูกป่าชายเลนพื้นที่ป่าพรุนาหมู
  • 22 พ.ย. 2565
  • 278

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่5 อสทล.บ้านน้ำลอด อสม.บ้านน้ำลอด และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณ ป่าพรุนาหมู ม.12 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 500 ต้น เนื้อที่ 1 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง