ทช. หารือกับ นปท. ในประเด็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านองค์ความรู้ทางทะเล
  • 22 พ.ย. 2565
  • 143

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ในโอกาสที่เข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยคณะทำงานในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) เข้าร่วมหารือ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในการนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านองค์ความรู้ทางทะเล ซึ่งประกอบด้วย การขับเคลื่อนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย การแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย การขับเคลื่อนหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และการดำเนินโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ ทั้งนี้ อธิบดีกรมทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำประเด็นดังกล่าวไปหารือร่วมกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง