รอง อทช. กล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย
  • 23 พ.ย. 2565
  • 306

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิ Wild Aid, WWF ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกรมประมง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนจากกรม ทช. กลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มประมงพาณิชย์ ณ โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบน ผ่านการนำเสนอข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เข้าใจข้อกำหนดและข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ รอง อทช. เน้นบทบาทภารกิจของกรม ทช. ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และนโยบายสำคัญของอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เกี่ยวกับความร่วมมือกับชุมชนเครือข่าย และ citizen science เพื่อเป็นกลุ่มที่ช่วยเฝ้าระวัง ดูแลรักษาทรัพยากร และให้ข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก เพื่อใช้เป็นรายงานสถานการณ์ของประเทศไทยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง