ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  • 23 พ.ย. 2565
  • 141

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากทะเล รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่ต่างๆ หน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ห้องประชุม มาลัยทอง โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง