ทช. ประชุมหารือถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ DSI ในการพิจารณาเพิ่มคดีความผิดทางอาญา
  • 23 พ.ย. 2565
  • 185

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วย นางสุรัสวดี พรหมยอด ผู้อำนวยการส่วนวินัยและสืบสวนสอบสวน นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ให้การต้อนรับ พ.ต.ต.นิมิตร พรหมมา รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.ต.ศิวนพ เหล่าโรจน์ทวีกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยคดี กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธานินทร์ ปานยัง เจ้าหน้าที่บริหาร จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมหารือถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานของ DSI ในการพิจารณาเพิ่มคดีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ลงในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ... เนื่องจากกรณีการกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีมูลค่าความเสียหายมหาศาล กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง