ติดตามแหล่งหญ้าทะเลพังงา
  • 23 พ.ย. 2565
  • 284

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์  สั่งการให้สำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวพังงา บริเวณบ้านบางพัฒน์ ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดส่งเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการตรวจตรา เฝ้าระวัง การทำประมงปลิงทะเล ของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและระบบนิเวศ ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการทำประมงในแหล่งหญ้าทะเล และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับใช้มาตรการคุ้มครองและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง