ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองพังงา
  • 23 พ.ย. 2565
  • 359

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  ได้แก่ การเข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา จัดเวรเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยไข่เต่ามะเฟือง จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (กอ.รมน.) เข้าเยี่ยมชม /มอบน้ำดื่ม และประชาชนในพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง