ติดตามสถานภาพขายฝั่งระโนด
  • 23 พ.ย. 2565
  • 281

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา มีความยาวชายฝั่งระยะทางประมาณ 13.20 กม. พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทราย จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบคอนกรีตประเภทตั้งตรงในพื้นที่ สืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมและคลื่นลมแรง เมื่อคลื่นเข้ามาปะทะกับโครงสร้างดังกล่าว ทำให้เกิดการกระโจมของคลื่นทำให้น้ำทะเลท่วมขังและเกิดการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณด้านหลังของโครงสร้างซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ ระยะทางประมาณ 370 ม. จากการสอบถามทราบว่า หน่วยงานในท้องถิ่นได้แจกจ่ายกระสอบทรายให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่ง ต.ท่าบอน ยังพบโครงสร้างชายฝั่งประเภทเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งเกือบตลอดแนวทั้งชายฝั่ง และยังพบการสะสมตัวของตะกอนทรายบริเวณด้านหน้าของโครงสร้างในพื้นที่บางจุดของตำบล ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง