จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะปากคลองกะลาเสใหญ่
  • 24 พ.ย. 2565
  • 195

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) จำนวน 1 จุด บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ได้ขยะรวม 33.3 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติกอื่นๆ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก)  และ กระสอบ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ  และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง