จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะคลองบางทะลุ
  • 24 พ.ย. 2565
  • 378

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ขยะรวม 187 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 155 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 32 กิโลกรัม ขยะ ส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงก๊อบแก๊ป ขวดเครื่องดื่มพลาสติก กล่องอาหารโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง