ซากโลมาอิรวดีเกยตื้นหาดชะอำ
  • 24 พ.ย. 2565
  • 267

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) รับแจ้งจากประชาชน เรื่องพบซากโลมาเกยตื้น บริเวณพื้นที่ชายหาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้ประสานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบในเบื้องต้น พบซากโลมา เป็นโลมาอิรวดี ไม่ทราบเพศ มีสภาพเน่าเปื่อย ความยาวประมาณ 2.2 เมตร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก จึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (ฟัน) กลับไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เพื่อนำไปพิสูจน์ตรวจสอบหาอายุของซากโลมาอิรวดี จากนั้นได้ดำเนินการฝังกลบซากโลมาดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง