สำรวจชายฝั่งชุมพร
  • 24 พ.ย. 2565
  • 222

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ลงพื้นที่สำรวจโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พื้นที่ระบบหาดอ่าวหอยเสียบ ระบบหาดบ้านทุ่งไข่เน่า และระบบหาดอ่าวยายไอ๋ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มาตรา 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง