ตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ จ.ภูเก็ต
  • 24 พ.ย. 2565
  • 389

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต กรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ มีประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ได้แก่ ชุมชนต้นโดพัฒนา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา ชุมชนสระต้นโพธิ์ ต.รัษฎา และชุมชนหลังเวทีสะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับทราบ เข้าใจข้อมูล และผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามขั้นตอนภายใต้ระเบียบ กฎหมายและนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง