ตะกอนทรายสะสมบางพื้นที่ ชายฝั่งระโนด
  • 24 พ.ย. 2565
  • 239

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.ปากแตระ และ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา มีความยาวชายฝั่งระยะทางรวมประมาณ 12.25 กม. พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทราย จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณ ม.3 4 และ 5 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา พบว่า มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร และลานจอดเรือประมงพื้นบ้าน ขณะนี้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่ง ระยะทาง 2,990 เมตร แล้วเสร็จ ยังคงเหลือการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังเขื่อนในบางส่วน และการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง อีกทั้ง โครงการก่อสร้างฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างระยะทางรวม 2,356 เมตร  ในส่วนของระยะทางอีก 634 เมตร คาดว่าจะมีการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณปี 2566 และพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณ ม.4 และ ม. 6 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา พบว่ามีการสะสมตัวของตะกอนทรายในบางพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างชายฝั่งประเภทหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นคอนกรีต อีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง