จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปะการังแข็งในน่านน้ำไทย
  • 25 พ.ย. 2565
  • 225

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปะการังแข็งในน่านน้ำไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมีความรู้ในการจำแนกชนิดปะการังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะเป็นการทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่เดิมให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น และอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความรู้พื้นฐานในการจำแนกชนิดปะการังให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมวิทยากรจำนวน 40 คน นอกจากนี้ยังมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง