รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง
  • 25 พ.ย. 2565
  • 396

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  ดังนี้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา จัดเวรเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยไข่เต่ามะเฟือง จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม และมีหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (อบต.) สนับสนุนเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/น้ำใช้ และนายวิโรจน์ หมึกแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลอย มอบขนมและเครื่องดื่ม สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง