ร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
  • 25 พ.ย. 2565
  • 401

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ บริเวณศาลกรมหลวงฯ ได้เสนอความคิดเห็น ประเด็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีสภาพเป็นหาดหิน ไม่ควรมีการก่อสร้างแต่อย่างใด  สำหรับส่วนที่มีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปแล้ว ซึ่งจะอยู่บริเวณศาลกรมหลวงฯ หากจะปรับปรุงพัฒนา ก็ขอให้อย่ามีการขุดแนวโครงสร้างตุ๊กตาญี่ปุ่น (Tetrapod) ที่วางไว้ซึ่งมีความมั่นคงอยู่แล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง