รอง อทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ
  • 26 พ.ย. 2565
  • 232

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand) ครั้งที่ 2/2565 ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี
การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 11 โครงการ อาทิ แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางที่เป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ และทบทวนตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิตของโครงการ อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม