จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากให้แก่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  • 26 พ.ย. 2565
  • 461

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก มหันตภัยขยะทะเล แมงกะพรุน มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลไทย เนื่องในการจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง