กรม ทช. ประชุมจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำของบ ภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปี 2567
  • 26 พ.ย. 2565
  • 240

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำของบประมาณรายจ่าย ภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบ 2567 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-10 (สทช. 1-10) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-10 ในโอกาสนี้ รองอธิบดี ได้ชี้แนะให้ สทช. 1-10 ควรจัดประชุมระดับจังหวัดในทุกปี เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม