กรม ทช. ประชุมจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำของบ ภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปี 2567
  • 26 พ.ย. 2565
  • 237

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำของบประมาณรายจ่าย ภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบ 2567 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-10 (สทช. 1-10) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-10 ในโอกาสนี้ รองอธิบดี ได้ชี้แนะให้ สทช. 1-10 ควรจัดประชุมระดับจังหวัดในทุกปี เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง