ร่วมจัดโครงการพิธาน-อริยะ ชวนเยาวชน จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน
  • 27 พ.ย. 2565
  • 235

วันที่ 26 พ.ย 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสตูล และบริษัทอริยะมอเตอร์ จัดโครงการพิธาน-อริยะ ชวนเยาวชน จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเยาวชน และกลุ่มฮอนด้าคลับ ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยฮอนด้า และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จำนวน 70 คน ปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณเกาะฮันตู ม.2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 500 ต้น พร้อมทั้งได้ร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณเกาะจาบัง ในการนี้ศูนย์ฯได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทางด้านทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน โดยมีนายสำรวย หมีนสัน ผู้จัดการพิธาน-อริยะมอเตอร์ เขตสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม