ร่วมจัดโครงการพิธาน-อริยะ ชวนเยาวชน จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน
  • 27 พ.ย. 2565
  • 190

วันที่ 26 พ.ย 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสตูล และบริษัทอริยะมอเตอร์ จัดโครงการพิธาน-อริยะ ชวนเยาวชน จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเยาวชน และกลุ่มฮอนด้าคลับ ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยฮอนด้า และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จำนวน 70 คน ปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณเกาะฮันตู ม.2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 500 ต้น พร้อมทั้งได้ร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณเกาะจาบัง ในการนี้ศูนย์ฯได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทางด้านทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน โดยมีนายสำรวย หมีนสัน ผู้จัดการพิธาน-อริยะมอเตอร์ เขตสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง