ร่วมสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก
  • 27 พ.ย. 2565
  • 251

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว และครูพลัง ยิ้มพานิชย์ ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ร่วมกันลงดำน้ำสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริฯ เพื่อประกอบการวางแผนในการติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ บริเวณที่จัดวางปะติมากรรม โดยใช้ตัวอักษรชื่อโครงการฯ ซึ่งจะจัดเป็นกิจกรรมเปิดโครงการอุทยานการเรียนรู้การใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จะดำเนินการออกแบบประติมากรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำไปจัดวางต่อไป นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการจัดวางประติมากรรมเพิ่มเติมโดยใช้งบจังหวัดพังงา ที่เสนอขอในปี 2567 ซึ่งจะได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนในการของบประมาณต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม