จัดวางทุ่นผูกเรือทะเลพังงา
  • 28 พ.ย. 2565
  • 284

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) จัดวางทุ่นผูกเรือในพื้นที่จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งทำการจัดวางทุ่นผูกเรือ พื้นที่จังหวัดพังงา ครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 113 จุด เพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากทุ่นผูกเรืออย่างถูกวิธี ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือบริการนักท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง