รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา
  • 29 พ.ย. 2565
  • 184

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา ดังนี้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา จัดเวรเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยไข่เต่ามะเฟือง จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม และมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้ามาดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อดูบริเวณโดยรอบคอกไข่เต่ามะเฟือง ผ่าน Application CamHipro และ ว่าที่ร้อยตรีจิโรตถ์ สุวรรโณ หัวหน้าหน่วยเกาะไข่ฯ เข้าเยี่ยมชม/มอบขนม สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง