ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  • 29 พ.ย. 2565
  • 286

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จากโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โรงเรียนบ้านสะปำ จ.ภูเก็ต และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ. กระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จ. กระบี่ จำนวน 100 คน ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และความรู้เกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง