รวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ จ.พังงา และ อ่าวภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  • 29 พ.ย. 2565
  • 216

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ จ.พังงา และ อ่าวภูเก็ต จ.ภูเก็ต รวม 2 สถานี และรวบตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ บริเวณอ่าวภูเก็ต-เกาะตะเภา จ.ภูเก็ต จำนวน 1 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติกเบื้องต้น พบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าบริเวณเกาะไช่จำนวนมาก ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง