จัดวางฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเกาะไม้ท่อน
  • 30 พ.ย. 2565
  • 361

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดำเนินการรับมอบและจัดวางวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 500 ชุด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำลงจัดวางสำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและฐานปลูกฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ทดลองบริเวณแนวปะการังด้านตะวันออกของเกาะไม้ท่อน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยวันนี้มีนายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ ระบบส่ง และผู้บริหารของกฟผ. เป็นผู้ส่งมอบ โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล และผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรมเกาะไม้ท่อน เป็นผู้รับมอบวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าและการนำไปจัดวางในครั้งนี้อยู่ในบริเวณพื้นที่ว่าง(พื้นทราย) ระหว่างแนวปะการัง เพื่อเพิ่มพื้นที่ลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดวางในพื้นที่ไปแล้ว ประมาณ 750 ชุด และในครั้งนี้ จำนวน 500 ชุด พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งในการจัดวางที่ผ่านมา 2 ปี วัสดุฉนวนลูกไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลงเกาะและการเจริญเติบโตของปะการังได้เป็นอย่างดี เมื่อมีตัวอ่อนปะการังลงเกาะสามารถเคลือบและขยายในแผ่นเซรามิกได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ซม. ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จะได้ดำเนินการศึกษาติดตามเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกอบผลการศึกษาทดลองรายงานกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง