ติดตามสถานภาพชายฝั่งนครศรีธรรมราช
  • 30 พ.ย. 2565
  • 193

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดเสาเภา - ท่าศาลา มีความยาวชายฝั่งระยะทางประมาณ 8.61 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทราย มีความสมดุล ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ บริเวณชายฝั่งพบโครงสร้างชายฝั่ง ไดเแก่ เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ(Jetty) เขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง และรอดักทรายรูปตัวไอ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทราย (Sand Fence) บ้านบางสาน ต.กลาย ระยะทางแนวชายฝั่ง 570 ม. พบการสะสมตัวของตะกอนทรายบริเวณด้านหลังของแนวรั้วดักตะกอนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมเพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง