ปิดประกาศโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พื้นที่วังกระแจะ
  • 30 พ.ย. 2565
  • 331

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.วังกระแจะ ดำเนินการปิดประกาศข้อมูลรายชื่อพร้อมแผนที่โครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ปี พ.ศ.2562 ของชุมชนบ้านเนินตาแมว ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง