ติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม พื้นที่ จ.สตูล
  • 30 พ.ย. 2565
  • 374

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล สทช.7 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีขอให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินชายหาดปากบารา หมู่ที่ 6 บ้านท่ามาลัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และเข้าร่วมประชุมหารือ รับฟังข้อเท็จจริงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมอำเภอละงู จ.สตูล โดยมีนายธัชชญาณ์ณัช เจียรรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง