จัดทัศนศึกษาพื้นที่ป่าในเมืองสตูล
  • 30 พ.ย. 2565
  • 233

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนมุสลิมสตูลศึกษา ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาป่าในเมืองจังหวัดสตูล ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 117 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง