จัดเก็บขยะปากคลองกะสาเสใหญ่
  • 30 พ.ย. 2565
  • 534

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง) ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ติดตาม ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ต.เขาไม้แก้ว จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) จำนวน 1 จุด บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 61.8 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติกอื่นๆ กระสอบ เศษโฟม เสื้อผ้า และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ  และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง