ปลูกป่าชายเลนระนอง
  • 1 ธ.ค. 2565
  • 262

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับบริษัทแฮนดี้อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลบางริ้น จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนโครงการรักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ณ บริเวณท้องที่หลังโลตัส หมู่ที่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เนื้อที่ 5 ไร่ กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 3,500 กล้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 70 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม