ปลูกป่าชายเลนระนอง
  • 1 ธ.ค. 2565
  • 291

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับบริษัทแฮนดี้อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลบางริ้น จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนโครงการรักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ณ บริเวณท้องที่หลังโลตัส หมู่ที่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เนื้อที่ 5 ไร่ กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 3,500 กล้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 70 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง