ตรวจสอบการก่อสร้างแนวกันคลื่นริมหาดแม่พิมพ์
  • 1 ธ.ค. 2565
  • 90

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกร่ำ ปลัดอำเภอแกลง เจ้าหน้าที่เจ้าท่า เจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่ ทสจ.ระยอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กอ.รมน.และตำรวจ ติดตามตรวจสอบ กรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีเจ้าของธุรกิจรีสอร์ต ก่อสร้างแนวกันคลื่นริมหาดแม่พิมพ์ ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น พบบริเวณดังกล่าว มีการก่อสร้างแนวกันคลื่นเป็นพื้นปูนยาวประมาณ 200 เมตร รุกล้ำพื้นที่ริมหาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ร่วมตรวจสอบได้ให้ข้อมูลว่าที่ดินบริเวณที่ได้มีการก่อสร้างแนวกันคลื่นจุดดังกล่าวนี้อยู่นอกเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ตามที่เจ้าของที่ดินได้กล่าวอ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายระหว่างรอการตรวจว่าการสร้างแนวกันคลื่นดังกล่าวเป็นการดำเนินการนอกพื้นที่สิทธิครอบครองตามที่ได้กล่าวอ้างหรือไม่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ออกคำสั่งทางปกครอง (คำสั่งตามาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558) โดยสั่งให้ระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมแล้ว พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ตรวจสอบยืนยันว่าเป็นการก่อสร้างนอกเขตที่ดินกรรมสิทธิ์จริง ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดพร้อมปรับพื้นชายหาดให้กลับสู่สภาพเดิมและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง