เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ใกล้รังเดิม พื้นที่หาดบางขวัญ
  • 1 ธ.ค. 2565
  • 540

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณหาดบางขวัญ จ.พังงา จึงดำเนินการเข้าตรวจสอบ พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง ขนาดพายวัดได้ 220 ซม. อก 110 ซม. ดำเนินการขุดค้นหาพบไข่เต่ามะเฟืองที่พิกัด 8°12'31.6"N  98°16'58.1"E (ห่างจากรังฟักไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 1 ไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร) ที่ระดับความลึก 60  ซม. ขนาดไข่ 5.5 ซม. หลุมวางไข่มีความลึก 90 ซม.ความกว้างของหลุม 45 ซม. แต่เนื่องจากหลุมไข่เต่าอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม น้ำทะเลท่วมถึงซึ่งอาจทำให้ไข่เน่าทั้งหมด จึงได้ทำการย้ายไปยังพื้นที่เหมาะสม ไข่ทั้งหมดมีจำนวน 118 ฟอง ประกอบด้วยไข่ดี 95 และไข่ลม 23 ฟอง และทำการกั้นคอกเพื่อป้องกันสัตว์มากินไข่ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณภูมิชนิด 2 หัว เพื่อคำนวณวันฟักจากอุณหภูมิไว้ที่หลุมไข่ดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง