ติดตามสถานภาพชายฝั่งนครศรีธรรมราช
  • 1 ธ.ค. 2565
  • 189

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.สระแก้ว และ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดเสาเภา - ท่าศาลา มีความยาวชายฝั่งระยะทางรวมประมาณ 11.73 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของ ต.สระแก้ว มีลักษณะเป็นหาดทราย มีความสมดุล ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ และพบโครงสร้างชายฝั่งประเภทเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งบริเวณ ม.3 ของ ต.สระแก้ว พบการฟื้นฟูของเนินทรายบริเวณพื้นที่ชายฝั่งที่มีร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.1 และ ม.3 ของ ต.ท่าขึ้น ซึ่งเป็นการปรับสมดุลโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างชายฝั่งประเภทเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ และหินทิ้งที่มีความชำรุดระยะทางประมาณ 200 ม. และพบการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราวโดยการปักรั้วไม้ดักตะกอนเพื่อชะลอคลื่น ซึ่งเป็นการดำเนินการของเจ้าของที่ดิน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.1 ของ ต.ท่าขึ้น นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งของ ต.สระแก้ว และ ต.ท่าขึ้น ยังมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งสำหรับการจอดเรือของชาวประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีร้านอาหาร รีสอร์ท ของผู้ประกอบการต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง