ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่รูสะมิแล
  • 2 ธ.ค. 2565
  • 116

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ จุดชมวิวหาดรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี จัดโดยสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีนายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง