ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
  • 2 ธ.ค. 2565
  • 249

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิฯตามมาตรา 12 จนท.ศอปล.19 (ลันตา กระบี่) จนท.อบจ.กระบี่ จนท.หน่วยงานท้องถิ่นอำเภอเกาะลันตา โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ และตัวแทนชุมชนชายฝั่ง ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพาะหญ้าทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นการเพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยมีนายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม