ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
  • 2 ธ.ค. 2565
  • 125

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิฯตามมาตรา 12 จนท.ศอปล.19 (ลันตา กระบี่) จนท.อบจ.กระบี่ จนท.หน่วยงานท้องถิ่นอำเภอเกาะลันตา โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ และตัวแทนชุมชนชายฝั่ง ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพาะหญ้าทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นการเพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยมีนายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง