พบเต่าป่วยกลางป่าชายเลนคุ้งกระเบน
  • 2 ธ.ค. 2565
  • 559

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เรื่องพบเต่าทะเลป่วยลอยในป่าชายเลน ในบริเวณของอ่าวคุ้งกระเบน ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) ความกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร น้ำหนัก 14.5 กิโลกรัม ไม่ทราบเพศ อยู่ในช่วงอายุวัยรุ่น (juvenile stage) ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจร่างกายเบื้องต้น เต่าทะเลมีอาการอ่อนแรง แต่สามารถตอบสนองได้ดี มีอาการลอยและไม่สามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้ ไม่พบบาดแผลหรือความผิดปกติภายนอก ไม่พบความผิดปกติจากการถ่ายภาพรังสี ทั้งนี้จะทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด ตรวจทางโลหิตวิทยาเพื่อหาสาเหตุการเกยตื้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง