ร่วมกิจกรรม ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 521

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเลบางปู ภายใต้โครงการ “ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู” ประจำปี 2565 ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 จำกัด ท้องที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีสมาชิกภายในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนโดยรอบพื้นที่ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง