จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล พื้นที่ปัตตานี
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 134

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับอำเภอยะหริ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 โดยการพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ เทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมีนายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นประธานในพิธี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง