ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่น้องๆสตรีทุ่งสง
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 248

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 46 คน ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรของชาติ นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม