ปะการังเกาะหมากสมบูรณ์ปานกลาง
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 166

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณหมู่เกาะหมาก จ.ตราด จำนวน 5 สถานี ได้แก่ เกาะหมาก บริเวณอ่าวทองหลาง และแหลมตุ๊กตา เกาะระยั้งนอก  เกาะลอม และเกาะกระดาด พบว่าเกาะลอม อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ส่วนสถานีอื่น ๆ อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงเสียหาย  มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น  พบลักษณะการเกิดโรคปะการังที่ปรากฏอาการของโรคบนโคโลนีของปะการังที่มีชีวิต 3 รูปแบบ ได้แก่ โรคเนื้องอกสีชมพู (Trematodiasis) โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmentation response) และโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และ รูปแบบที่ไม่แน่นอน (Focal Bleaching and Non Focal Bleaching) กลุ่มปลาชนิดเด่น Family กลุ่มปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ได้แก่ ปลาสลิดหินหางพลิ้ว(Neopomacentrus filamentosus)  รองลงมา Family กลุ่มปลานกแก้ว (Scaridae) ได้แก่ ปลานกแก้วสีเพลิง (Scarus ghobban) Family กลุ่มปลากล้วย (Caesionidae) ได้แก่ ปลากล้วยหลังเหลือง (Caesio teres)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง