พบประชากรโลมาพื้นที่อ่าวตราด
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 182

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจโลมาทางเรือโดยใช้เทคนิค Line transect จำนวน 1 ครั้ง ในการสำรวจทางเรือบริเวณอ่าวตราด ต.แหลมกลัด จนไปถึง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  มีการสำรวจพบประชากรโลมาทั้งหมด 7 ครั้ง พบโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) จำนวนประชากร 46 ตัว และโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) จำนวนประชากร 1 ตัว ขนาดฝูงอยู่ในช่วง 5-20 ตัว ส่วนใหญ่พบช่วงเวลา 9.00-14.00 น. พบกระจายอยู่ห่างจากฝั่ง 5-10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางการประมงต่าง ๆ สุขภาพโดยรวมของฝูงโลมาอิรวดีที่พบดี โลมามีคะแนนร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี(body condition score 4/5) อัตราการหายใจปกติ ภายนอกพบร่องรอยแผลเป็นจากพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์กันและรอยครีบแหว่งในบางตัวเท่านั้น พบรอยแผลเป็นที่คาดว่าเกิดจากการโดนพันรัดตรงโคนหางของอิรวดีโตเต็มวัย 1 ตัว แต่แผลยังไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของโลมา พบลูกโลมาอิรวดี 2 ตัว อยู่คนละฝูง ทั้ง 2 ตัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถขึ้นหายใจและว่ายพร้อมกับฝูงได้ดี  นอกจากนั้นยังพบ โลมาหลังโหนก 1 ตัว แต่เนื่องจากพบห่างจากเรือมากจึงไม่สามารถตรวจสุขภาพได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง